• Muang, Chanthaburi, 22000. TH
  • (039) 313 214
  • nadtasinchan@gmail.com

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี "กำลังปรับปรุง"

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน ที่จะนำเสนอ เผยแพร่ให้กับทุกท่านได้รับทราบ ความเคลื่อนไหวของวิทยาลัยฯ ซึ่งรวมทั้งข่าวสารต่างๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า.... เว็บไซต์ของเราจะเป็นช่องทางการเป็นสื่อกลาง ในการสื่อสารกับชุมชน และท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยทางโรงเรียนจะนำเสนอภาพกิจกรรมต่างๆ รวมถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ รูปภาพการดำเนินงาน.